Introduktion och regler
Innehållsförteckning

Introduktion Spelets grunder Skärmdumpar Statussidan Din domän Handlare
Basaren Värdshus Smedjan Kurir Kamp Klan Din Profil
Juveleraren Premium Vänner Highscore ReglerIntroduktion

Riddarna var kungens trogna följeslagare under medeltiden. De stred för sin kung, ära, tro och rättvisa. På grund av sitt ädla sätt blev de kända som Ljusets riddare. Ära var emellertid inte tillräckligt för vissa. Man följde inte sin ed utan började istället fylla sina skattkammare med bytet från sina blodiga härjningståg. Dessa riddare blev kända som Mörkrets krafter. Svär din ed i riddarskapet och påverka ditt öde och tillhörighet genom de val du gör i spelet. Slåss för ära, stolthet, prestige och rättvisa eller tjäna ditt dagliga bröd genom brutala och onda uppdrag. Beslutet ligger i dina händer!

Spelets grunder

När du har registrerat dig, kan du se din riddare på din "Statussida". Statussidan visar viktig information om din karaktär. Här finns också din personliga länk som du kan använda för att dubba nya riddare till spelet. Lägg ut länken på lämpliga ställen t.ex din hemsida, skicka den till dina vänner eller ha den som din forumsignatur. Om någon klickar på din länk, får du 1-3 guld i belöning. Om någon också registrerar sig och själv blir riddare, får du 25% av det guld han/hon får genom sina egna dubbade riddare. För varje riddare, dubbad av dig, som når nivå 3 får du 250 guld och 1 erfarenhetspoäng. Antingen kan du spendera ditt guld på att träna din riddare för att förbättra hans/hennes färdigheter eller kan du köpa bättre vapen, rustningar, sköldar, amuletter och ringar.

Du kan omedelbart utmana andra riddare på tvekamper, där din riddares färdigheter och utrustning spelar en stor roll. Mer information om detta kommer under "Översikt".

Lista på spelets egenskaper:
– Välj mellan hundratals vapen, rustningar, sköldar amuletter och ringar för att förbättra din stridsförmåga.
– Köp själstenar för att utrusta ditt vapen med magiska krafter för att öka den skada du åsamkar din motståndare.
– Bygg ut ditt eget hus för att visa rikedom och status och för att få snabbare skadeläkning.
– Skapa en klan och bygg den största borgen i hela landet.
– Skapa din egen arsenal av vapen.
– Ändra din personliga avatar (bild). Det finns millioner tänkbara kombinationer att välja mellan.
– Förbättra dina skills (färdigheter) att bära rustning, använda sköld och för att använda enhands- eller tvåhandsvapen.
– Skilj dig från mängden genom att namnge ditt vapen.
– Anta olika uppdrag på Värdshuset och välj om du vill vara god eller ond.

Statussidan

Här kan du se all viktig information om din riddare t.ex hur mycket byte du har tagit totalt, dina egenskaper, din utrustning och hur mycket guld och ädelstenar du har tillgängligt. Du ser också samlad statistik över dina strider och längst ner hittar du de riddare som du har dubbat. På statussidan kan du träna din riddare och du kan välja vilka skillpoäng du vill öka för att kunna utrusta din karaktär med nya vapen, rustningar och sköldar.

Här följer några detaljer angående din karaktärs egenskaper:

Inställning
Dina beslut i spelet påverkar din inställning beroende på om du väljer den goda eller onda sidan. Om din inställning är mellan -50 och +50, anses du vara neutral. Vissa föremål kan du köpa endast om du är god, andra endast om du är ond.
Styrka
Din styrka avgör hur mycket du kan skada din motståndare om du lyckas med en attack.
Skicklighet
Ju högre skicklighet du har, desto bättre är du på att använda din rustning och sköld.
Uthållighet
Uthålligheten avgör hur länge du kan strida och hur många ronder du kan förbli effektiv i striden.
Kampkonst
Din kampkonst avgör hur effektiva dina attacker på motståndaren blir.
Parad
Parad påverkar din förmåga att oskadliggöra din motståndares attacker.
Erfarenhet
Du får erfarenhetspoäng när du strider mot andra som har samma nivå som du själv eller högre. Du får 2 poäng om du besegrar en motståndare med högre nivå och du får 1 poäng om du strider mot någon med samma nivå som du själv, vare sig du vinner eller förlorar. När du samlat tillräckligt många erfarenhetspoäng, blir du uppflyttad till nästa nivå. Vid uppflyttning får du 3 skillpoäng att fördela, din livsenergi ökar och du får en bonus i guld.

Din karaktärs färdigheter (skills):

Ju högre, desto bättre utrustning kan du köpa hos handlaren.
Rustningsskill
Avgör hur effektiva rustningar och sköldar du kan köpa.
Enhandsskill
Avgör hur effektiva enhandsvapen du kan köpa.
Tvåhandsskill
Avgör hur effektiva tvåhandsvapen du kan köpa.


Din domän

Uppgradera din domän
Du kan bygga ut och förbättra din bostad. Ju högre nivå desto snabbare ökar din livsenergi efter strid.
Utrusta din karaktär
I din bostad kan du utrusta din karaktär med nya vapen, rustningar, sköldar, ringar och amuletter.
Be vid altaret
Du kan be till din gud om livsenergi vid ditt altare. Om du offrar tillräckligt med guld, kommer dina böner att bli hörda.

Handlare

Hos handlaren kan du köpa och sälja tillbaka vapen, rustningar, sköldar, amuletter och själstenar. Dina färdigheter (skills) bestämmer vilka vapen, rustningar och sköldar du kan köpa. Amuletter och själstenar får du köpa beroende på din nivå. Vissa föremål är bara tillgängliga för riddare med en viss inställning.

De olika föremålen:

Vapen
Till att börja med, kan du bara köpa enhands- och tvåhandsvapen. När du har nått en tillräckligt hög nivå, kommer du att kunna köpa spikklubbor och yxor. Vapnen ökar den skada du kan dela ut till dina motståndare i strid. Vapen för högre nivåer kan utrustas med upp till 3 själstenar.
Sköldar
Skölden förbättrar ditt försvar och ökar din förmåga i parad.
Rustning
Rustningen förbättrar ditt försvar.
Ringar
Ringar kan förbättra sin ägares förmågor beroende på vilken magisk besvärjelse ringen fått.
Amuletter
Amuletter kan förbättra sin ägares förmågor beroende på vilken magisk besvärjelse amuletten fått. Den kan dessutom skydda sin ägare från vissa typer av magi.
Själstenar
Själstenar kan infogas i vapen med socklar för att ge vapnet magiska krafter. Det finns 6 typer av magisk skada i vapen: is, eld, skugga (endast för onda), helig (endast för goda), drake och till sist blixt vilken inte kan köpas hos handlaren.

Basaren

I basaren kan du köpa och sälja begagnade föremål. När du säljer får du ett erbjudande om pris på din vara som gäller i 6 timmar. När du köper, ser du priserna precis som hos "Handlaren" men priserna kan variera och vara både högre eller lägre. Om du vill kan du också spela bort ditt surt förvärvade guld i basaren. Du skall då välja en av tre muggar där en innehåller en kula. Du har 33 % chans att välja rätt. Insatsen är 10 - 100 guld

Värdshus

På värdshuset kan du anta olika uppdrag vilka tar mellan 1 till 12 timmar att utföra. Din belöning får du i guld och i sällsynta fall även i ädelstenar. Uppdragen påverkar din inställning till gott eller ont. Läs uppdraget noga och välj med omsorg.

Smedjan

På din statussida, bredvid ditt vapen kan du klicka på knappen "Till smedjan". I smedjan kan du infoga dina själstenar i ditt vapen, du kan låta smeden slipa ditt vapen mot betalning vilket förbättrar vapnet. I smedjan kan du också ge ditt vapen ett eget namn.

Kurir

Den kungliga kurirtjänsten gör det möjligt att skicka och ta emot meddelanden till/från andra spelare på samma server. Här kan du också se din angrepps- och försvarshistorik.

Kamp

Här kan du utmana andra riddare på duell för att mäta dina färdigheter. Om du attackerar riddare som är 6 nivåer lägre än du själv, får du -1 erfarenhetspoäng (exp); ju högre din level är ju längre ner i level kan du slå utan att förlora xp.(startar vid level 51). För ytterligare lägre nivåer får du -1 erfarenhetspoäng per nivå. Strider du mot riddare i samma nivå, får du +1 exp vare sig du vinner eller förlorar. Strider du mot någon i högre nivå, får du +2 exp om du vinner och +1 exp om du förlorar. I dueller mot goda riddare ändras din inställning mot det onda och i dueller mot onda riddare ändras inställningen mot det goda. Om du vinner en duell, erövrar du mellan 5 och 10 % av din motståndares guld.

Duellen
Du strider i ronder. Ju högre uthållighet du har desto fler ronder kan du klara I varje rond spelar slumpen delvis in och avgör om din attack lyckas eller om din motståndare lyckas parera attacken. Egenskaperna "skicklighet" och "parad" är viktiga faktorer som avgör om en attack skall lyckas eller pareras. Utmanaren gör alltid den första attacken. Om attacken lyckas, kommer skadan och skademotståndet att avgöras av slumpen. Skillnaden, om det är ett positivt tal, kommer att dras från motståndarens livsenergi. Om livsenergin hos en spelare faller under 10, kommer den spelaren automatiskt att fly och därmed förlora striden. Den spelare som tillfogar mest skada vinner striden. Den tillfogade skadan kan ökas med magiska själstenar som infogas i vapnen. Magisk skada kan dock absorberas om motståndaren bär en lämplig amulett. T.ex om ett vapen kan tillfoga +2 poäng isskada och motståndaren har en amulett som absorberar +1 poäng isskada, kommer minimum - maximum skadan bara att bli +1 istället för +2. All stridshistorik visas i detalj i stridsrapporten.

På sidan "Kamp" kan du även skicka ut din karaktär antingen på rovtåg eller på uppdrag som beskyddare åt dom svaga. Valet av uppdrag påverkar din inställning mot god eller ond. Om uppdraget blir framgångsrikt, belönas du med guld men ett uppdrag kan också misslyckas och då får du ingenting.

Klan

Här kan flera spelare bilda en klan. Du kan du söka efter existerande klaner och söka medlemskap i någon av dessa eller, om du minst uppnått nivå 5, bilda en egen klan till en kostnad av 1000 guld. När du anslutit dig eller om du bildat en klan, kommer du att se nya menyalternativ på klansidan. Som grundare och admin av en klan, kan du acceptera och välja in nya medlemmar, sätta individuella rättigheter för medlemmar och kasta ut oönskade medlemmar. Medlemmar som lämnat klanen, måste vänta i 7 dygn innan de kan återgå till samma klan igen. Du kan även bygga ut klanens borg för att fler medlemmar skall få plats. Varje utbyggnadsnivå ökar antalet möjliga medlemmar. För att kunna bygga ut borgen behövs mycket guld vilket måste doneras av klanens medlemmar

Under menyn klankrig kan administratörerna för klanen förklara krig mot andra klaner. Varje krig startar 24 timmar efter krigsförklaringen och varar sedan i 7 dygn. Kamperna räknas, det vunna guldet räknas och de utdelade träffarna räknas. Efter 7 dygn är kriget slut och vinsten går till den klan som har vunnit minst 2 av dom 3 kategorierna vinster, guld och träffar. Antalet vinster och förluster visas på klanernas highscore och på klanens profilsida. Endast klaner med 5 eller fler medlemmar kan delta i krig. Om en klan blir färre än 5 medlemmar kommer alla klanens pågående krig att avslutas och räknas som förlorat för klanen.Samma gäller för klaner som förlorar mer än 20% av medlemsantalet när kriget förklarades, kriget kommer att räknas som en förlust för den klan som ej uppfyller medlemskravet. Klaner kan bara förklara krig mot andra klaner som har +/-70% fler/ färre medlemmar. Uppfylls inte det måste klanen(motståndaren) godkänna krigsförklaringen. En klan måste vara minst två veckor gammal innan den kan delta i krig. Om en medlem lämnar klanen, oavsett om den är i krig eller ej, kan han/hon inte återgå till samma klan förrän efter 7 dygn. Varje klan kan ha 5 pågående krig samtidigt och kan avsluta ett eller flera krig genom att kapitulera till fienden. En kapitulation räknas alltid som en förlust. Att förklara krig kostar 1000 guld per 10-tal medlemmar. (50 medlemmar i den krigsförklarande klanen betyder alltså 5000 guld i startavgift).

Din Profil

Här kan du ändra dina kontoinställningar. Du kan t.ex lägga till information om din karaktär eller skapa en valfri text som skickas till dina offer när dom klickar på din personliga länk. Om du har premiummedlemsskap kan du ändra ditt namn och utseende så ofta du vill.

Juveleraren

Här köper du de så kallade ädelstensbiljetterna. För varje biljett du löser in får du 500 ädelstenar. Ädelstenar kan användas för att aktivera premiummedlemsskap eller för att köpa vissa föremål med. De kan också växlas in till guld och då får du 2 guld för varje ädelsten. Som belöning efter uppdrag på värdshuset, kan du ibland få ett par ädelstenar i bonus.

Premium

På sidan "Premium" kan du köpa ditt premiummedlemsskap. Om du köper ädelstensbiljetter, löser in en av dem och aktiverar ditt premiummedlemmskap, slipper du all reklam i spelet, du kan strida var 5:e minut istället för var 15:e minut, ändra din bild, ge ditt vapen ett eget namn plus många andra fördelar. Premiummedlemsskap byter du till dig för 500 ädelstenar som du har köpt hos juveleraren.

Vänner

"Vänner" innehåller en lista över de spelare som antingen klickat på din länk och registrerat sig på samma spelserver som du eller som har angivit dig som sin vän när dom registrerade sig. När någon klickar på din länk, blir han/hon rekryterade av dig och du får 1-3 guld! Om din rekryt registrerar ett konto och spelar upp till nivå 3, får du 250 guld! Om din rekryt når nivå 10 kommer du att få 100 ädelstenar! VARNING! Alla försök att skaffa sig guld eller ädelstenar genom att registrera falska eller extrakonton via din rekryteringslänk kommer att resultera i att alla inblandade konton raderas utan varning!

Highscore

Här kan du se hur bra din karaktär eller klan mäter sig mot andra, Här kan du även se den ärofyllda PvP rankingen där de 1000 högsta rankade finns listade, denna PvPlista uppdateras varje vecka på fredagen.Och det är de senaste 4veckornas kamper som genererar data för detta. Denna listan sammanställer dina intjänade exp, din inkampade guld och dina slag som är bade utdelade och mottagna, baserade på detta får du en speciell title.

Följande rankerna är för de spelarna som lyckats ta sig in på Top 1000 rankingen:

Symbol Rank god Rank neutral Rank ond
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Corporal
Corporal
Corporal
Corporal
Corporal
Corporal
Sergeant
Sergeant
Sergeant
Sergeant
War Herald
War Herald
Ensign
Ensign
Ensign
Ensign
Hordemaster
Hordemaster
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Dark Guardian
Dark Guardian
Captain
Captain
Captain
Captain
Blood Drinker
Blood Drinker
Cuirassier
Cuirassier
Cuirassier
Cuirassier
Vengeful Slayer
Vengeful Slayer
Field commander
Field commander
Field commander
Field commander
Battle Fiend
Battle Fiend
Marshal
Marshal
Marshal
Marshal
General
General
Field Marshal
Field Marshal
Field Marshal
Field Marshal
Prince of War
Princess of War
Lord Marshal
Lady Marshal
Lord Marshal
Lady Marshal
Grand Duke of War
Grand Duchess of War
Knight of Light
Knight of Light
Legend
Legend
Prince of Darkness
Princess of Darkness
Regler

1) Spelare har ingen laglig rättighet till ett spelkonto.
2) Spelare måste beakta instruktioner givna från SpelAdmins och ForumAdmins.
3) Spam av "Din länk för jakten på Internet" I såsom forum, chats eller liknande är förbjudet och kan leda till att ditt konto blir borttaget.
4) Alla kryphål (missar i spel programmingen) måste raporteras till KnightFight teamet direkt. Om du utnyttjar ett kryphål för personlig vinst kommer ditt konto att bli rederat.
5) Multi-konto (mer än 1 konto per användare per server) och all annan sorts av fusk är förbjudet. "Farming" (när du attackerar dina egna multi-konton eller attacker mot konton som andra har preparerat för att du skall vinna.) resulterar i direkt borttagning av konto utan varning.
6) Användning av script, bottar eller liknande program som spelar åt dig resulterar till direkt radering av konto.
7) Förolämpning av andra spelare eller medlemmar av KnightFight Teamet resulterar i direkt radering av konto utan varning.
8) Spelare får inte sälja delar av spelet och inte heller konton; alla konton involverade kommer att bli raderade.
9) Inloggning på andras konton utan tillåtelse eller hackning av konto kommer att bli raderade.
10) Spelare med otillåtna karaktärsnamn / klantags kommer att bli raderade (se regelnummer #9).
11) Spelare som skickar pornografiska, illegala, sexistiska eller rasistiska meddelanden inne i spelet eller i forumet som innehåller ovanstående kommer att bli raderade.
12) Vi vill speciellt säga att varje spelare är helt ansvarig för distrubitionen av hans/hennes egen Bitlänk. Vi tar absolut helt och hållet inget ansvar för var ni placerar er bitlänk om det så är i en chat, gästbok, forum. Ni får själv stå för konsekvenserna.
13) Otillåtet övertagande av klaner som upplösts eller annan övertagning involverad logging eller hacking av andras spelkonto kommer att leda till radering av ditt eget konto!
14) Spamming eller föromjukanden av andra spelare via spelmeddelanden eller via forum PM är förbjudet. Du kommer att bli varnad om vi får klagomål från andra spelare och kan även leda till radering av konto! Upprepade attacker mot din karaktär är inte en form av trakasering (Alltså inte förbjudet)!
15) Att skicka andra spelare meddelanden i spelet eller forum PM som innehåller inbjudan till din klan är förbjudet. Det finns trådar i forumet som är till för just detta. Du kommer att bli varnad om vi får in ett klagomål från andra spelare och det kan leda till radering av konto!
16) Bitlänkar måste kunna bli igenkända som en bitlänk så att offret har en chans att bestämma om han/hon vill bli biten eller inte. Användning av förkortade länkar, popups eller sidor som innehåller multipla bitlänkar som automatiskt öppnas är förbjudet och kan resultera i direkt radering av konto. Bitlänken måste placeras så att man kan se hela länken då man ställer markören över länken, men en texttag som förklädad är tillåtet.
17) Distrubution av verktyg/bots/script med mening av att manipulera KnightFight är förbjudet och resulterar i direkt radering av konto. Se även regel #6.
18) Innehållet i en klan eller karaktärspresentation får inte förstöra layouten eller ramarna som används i spelet (Maximum bredd = 530 pixlar!). För stora bilder eller mellanrum som gör det svårare att hitta attackknappen och bara är till för att det ska vara svårare att hitta knappen är förbjudet!
19) Spelarnamn och stridsrapporter får lov att bli utskriva på klansidor eller karaktärspresentationer Men måste bli bortplockade direkt om spelaren i fråga ber om att informationen skall tas bort eller om informationen används som förolämpning vilket är förbjudet!

Google Analytics

This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage. Google may also transfer this information to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on Google’s behalf. Google will not associate your IP address with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. By using this website, you consent to the processing of data about you by Google in the manner and for the purposes set out above.